top of page

תקנון

אתר "דורית סגל" מכבד את פרטיות המשתמשים בו. 
להלן תנאי מדיניות הפרטיות של האתר:
 

כללי
בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שמסרת ביודעין, לדוגמה בעת הרשמה לשירותים באתר.
חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.
 

רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בו, האתר "דורית סגל"  יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.
 

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
* לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר .
* לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
* לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
* לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.
* כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר זה או באתרים אחרים, לתחומי ההתעניינות שלך.
המידע שישמש את האתר יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.
 

דיוור ישיר אלקטרוני
האתר "דורית סגל" מעוניין לשלוח אליך בדואר אלקטרוני מידע בדבר פרסומים חדשים באתר, שירותים וכן מידע שיווקי ופרסומי.
מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו באמצעות הסרת פרטיך מרשימת התפוצה.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים לאף גורם חיצוני. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.
 

מסירת מידע לצד שלישי
במקרים המפורטים להלן:
* אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין.
* אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
* אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – 
וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 

Cookies
האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מתקדמים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies . אפשר לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שלך איך מפעילים אפשרות זו.
 

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל המייל שלנו dorit@doritsegal.com

בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
 

שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

תנאי שימוש

תקנון זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים שבין "דורית סגל" עוסק מורשה 025774217 (להלן: "החברה") באמצעות אתר האינטרנט www.doritsegal.com (להלן: "האתר") לבין לקוחותיו (להלן: "הלקוח") בכפוף לכללי תקנון זה.

הזמנות באתר
הרשמה ורכישה באמצעות האתר יתבצעו בפועל רק לאחר אישור כרטיס האשראי.
מועדי אספקה יחלו רק לאחר קבלת האישור מחברת כרטיסי האשראי.
כרטיס אשראי שנמסר על ידי גולש ואשר בקשת אישור של חברת כרטיסי האשראי תסורב תהווה ראיה לביטול עסקה מבחינת החברה. 
הגולש יכול לפנות ולתקן את האישור לתשלום וזאת במידה והחברה תאשר את השינוי.
המחירים באתר כוללים מע"מ.
 
אספקת השירות שהוזמן
תשלום עבור השירות וההרשמה יעשה מראש.
בכל מקרה אספקת השירות תבוצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.
במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהשירות יסופק.    
אנא הקפידו למלא פרטים מדויקים ועדכניים. 
הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.

תשלום
התשלום באתר מתבצע באמצעות כרטיס אשראי, וישנה אפשרות לקנייה בתשלומים.
התשלום באתר נעשה במערכת סליקה חיצונית הפועלת בפרוטוקול SSL בתקן PCI שהוא התקן המחמיר בעולם לאבטחת תשלומים ברשת. 
פרטי כרטיס האשראי נמסרים ישירות למערכת הסליקה הבנקאית ואינם מוחזקים בשום שלב באתר.
 
"דורית סגל" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיר השירות ו/או לסיים מבצעי הנחה והטבות ללא הודעה מוקדמת.
     
ביטול עסקה ע"י הלקוח
הלקוח רשאי לבטל את העסקה על ידי הודעה בכתב לחברה בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל את השירות בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). 
ביטול השתתפות בקורס יעשה בכתב - באמצעות הודעה למייל שלנו. 

במקרה של ביטול עד 3 שבועות לפני תחילת הקורס - יוחזר התשלום פרט לדמי ההרשמה.

במקרה של ביטול פחות מ- 2 שבועות לפני תחילת הקורס,  יוחזרו 50% משכר הלימוד או שתינתן האפשרות להירשם לקורס דומה במועד אחר. 
במקרה של ביטול שבוע או פחות לפני תחילת הקורס - תינתן אפשרות להירשם לקורס דומה במועד אחר ולא יוחזר תשלום.

ביטול עסקה ע"י האתר
האתר שומר לעצמו הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:
* במקרה בו תימצא כל טעות ו/או טעות אנוש בהגדרת השירות, בפרטיו, במחירו או כל פרט בפרסום השירות.
* האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדית, זיהה רוכש כלקוח אסור/מתחזה או כלקוח שאינו עומד בתנאי האתר.
* במקרה בו האתר או הנהלת האתר לא יאשרו עסקה עם גולש מסוים.

 

התחייבות הגולש
הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ו/או ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה ואספקת השירות. 

   
שירות לקוחות
בשאלות לגבי האתר, פעילותו והשירותים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני. האתר יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך יום עסקים אחד.

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה השיפוטית המוסמכת.

תנאים כלליים וזכויות בתוכן

1. כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים, ובכלל זה בשם האתר, בתוכן המאוחסן בו, שייכות ל"דורית סגל" , וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות ובין אם לאו, והכל אלא אם נאמר מפורשות אחרת או הוסכם מפורשות אחרת.

"דורית סגל" רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את האתר, שירותיו – כולם או חלקם – לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים, שעות פעילות, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לאתר ולשירותיו. 
2. "דורית סגל" רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתנאי השימוש ו/או בחלקם בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש. תנאי השימוש ששונו ו/או תוקנו יפורסמו באתר ויחייבו מרגע פרסומם.
3. "דורית סגל" תוכל להציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, פעילויות ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים מיוחדים או שונים שיובאו לידיעת המשתמשים או חלק מהם. מובהר בזאת, כי השתתפות בפעילויות ו/או חשיפה לתכנים המיוחדים האמורים תחשבנה כהסכמה לתנאים המיוחדים, אשר יפורטו ככל הניתן בסמוך לכל פעילות שכזו.

הצהרות והתחייבויות המשתמשים

המשתמשים מצהירים ומתחייבים כדלקמן:

1. לציית לתנאי השימוש במלואם ולהוראת כל דין במסגרת שימושם באתר.

2. כי הם לבדם יהיו אחראים לכל נזק אשר יגרם להם ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר ו/או משימוש באתר, וכי ידוע להם כי "דורית סגל" לא תשא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמשים ו/או לצדדים ג' כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו. 

3.  לא להעתיק ו/או להפיץ חלקים כלשהם מהאתר ו/או בתכנים המופיעים בו, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מ"דורית סגל".

bottom of page