top of page

עבודה בEMDR עם פגיעות מיניות בפרט וטראומה מורכבת בכלל מביאה עומסים רבים ודורשת מיומנות מפותחת של רגישות וחמלה, ביטחון ויציבות, גבולות יציבים אך גמישים, ובעיקר הבנה עמוקה למשמעות הפגיעה במונחים של התקשרות וקשר.

הקשר הטיפולי והעיסוק בחומרים של פגיעות מיניות מעלה את הסיכון לטראומטיזציה משנית ו/או עקיפה למטפל.ת אשר נדרשת לתת מענה למטופל.ת ולעצמה בו זמנית. כל אלו מהווים גורם סיכון לשחיקה ולפגיעה בקשר ובתהליך הטיפולי.

ביום ההדרכה החזקנו יחד את החלקים השונים, נדון במידע ואבחנה של מושגים ונתונים ונבחן אותם ביחס לפרוטוקול, נמשיך להתנסות EMDR חוויתית ונסיים בהדרכה על מקרים.
ההדרכה המצולמת נמשכת למעלה מ4 שעות ועשירה בידע ודוגמאות שיעזרו לך לעבוד בEMDR עם מטופלים שעברו פגיעה מינית

EMDR יום הדרכה על טיפול בפגיעות מיניות ב -

400.00 ₪מחיר
    bottom of page