top of page

יעוץ רוחני - תקשור

 

מסרים ותקשורים החלו מגיעים אלי כבר בהיותי צעירה. למשל, ידעתי כשנשים קרובות אלי בהריון, לעתים לפני שהן ידעו. קיבלתי מסרים ותקשורים באמצעות חלומות ובאמצעות ידיעה פנימית שלא ידעתי את מקורה, לכן רק טבעי שהכינוי "מכשושה" דבק בי.

בשנת 2015 החלטתי להפסיק להתעלם ולהכחיש את המסרים ולהעמיק את היכולות שלי. השתתפתי בקורס "מהות הנשמה" של רות ווב-קריל, בשנת 2016 נתבקשתי על ידי רות להשתתף שוב בקורס כאסיסטנטית.  

כאדם רציונאלי, מטבעי אני סקפטית בכל הקשור למידע הזורם אלי, אולם, אני מקבלת הוכחות שוב ושוב על היכולת להרגיש ולקבל מסרים. הכלים של "מהות הנשמה" והעבודה עם המטוטלת דייקו אותי ולימדו אותי איך להפנות קשב לתקשור שמגיע אלי.

 

מפגש של יעוץ רוחני אורך כשעה וחצי, מתקיים בקליניקה בפרדס-חנה או באמצעות תוכנת סקייפ. במהלך המפגש אני מקבלת תקשור עבור העומד מולי ובודקת עבורו ואיתו נושאים שונים המטרידים אותו. בין אם הנושאים הם עכשיווים, קדומים, גלגוליים או קשורים לאנשים סביבו. אני משתמשת במגוון רחב של יכולות שצברתי במהלך השנים, הן בלימודים והן בעשיה, משתמשת במטוטלת, בקלפים וב"מהות הנשמה" בכדי להגיש לאדם את המסרים שלו.

 

עלות המפגש 500ש"ח, מעשר מהכנסות אלו עובר לתרומה בתקווה ואמונה שאפשר וצריך להביא ולייצר חסד בעולם. 

bottom of page