top of page

אני דורית סגל,

החזון שלי הוא לאפשר לאנשים להשתחרר מהכבלים הרגשיים אשר מעקבים וחוסמים אותם בדרך לחיים טובים, בריאים, מאוזנים ומאושרים.

אתם מוזמנים לקרוא עלי עוד בעמוד אודותי.

זוכרים שהיתה פה מלחמה? יש לנו חיילים שלא שוכחים לרגע את הזוועות שעברו בקיץ האחרון. החיילים הללו יכולים לקבל טיפול ללא תשלום ממגוון רחב של מטפלים שהתגייסו לעזור. 

קראו על כך עוד בעמוד המאמרים.

טיפול להחלמה מסימפטום שנוצר עקב התעללות

 

"גרבים, תמיד ישנה עם גרבים, תמיד קר לי בלילה ואני ישנה עם גרבים. אפילו כשישנה עם החבר, ערומה, חייבת לגרוב גרבים”. כך סיפרה לי ס’ באגביות.

 

שבוע לאחר מכן, התמקדנו בזכרון קשה, זכרון מגיל שמונה שבו אמה החורגת הענישה אותה, כלאה אותה בחדר האמבטיה למשך לילה שלם. ישבה לה שם לבד, ילדונת בת שמונה, לגופה כותונת דקה והיא רועדת מקור. כל הלילה ישבה על הרצפה עטופה במגבת היחידה שהיתה בחדר, אחותה ישבה מהצד השני של הדלת והן בכו יחד. בבוקר החורגת נתנה לה לצאת, מאז אגב היא ישנה עם גרבים “ליתר בטחון”. עשרים שנה חלפו והיא עדיין ישנה עם גרביים. מזמן כבר שכחה למה התחילה עם זה, אבל מזמן כבר יודעת שבלי גרביים זה לא ילך, היא לא תרדם עד שכפות הרגלים תהינה עטופות. עבודת הEMDR על הלילה ההוא נמשכה מפגש אחד. יחסית מהר היא נזכרה באחותה מצידה השני של הדלת ותחושות חוסר האונים והבדידות, התפוגגו.

באותו היום בו עשינו עבודת EMDR נעלם גם הצורך לגרוב גרבים, לפתע, ביום אחד, זה הקסם של עבודת EMDR הסימפטומים נעלמים כלא היו. היות והסימפטום מטופל מן השורש, אין בסימפטום עוד צורך והוא נכחד.

אם נחזור לסיפורה של ס’ באותו הלילה הנורא המערכת שלה למדה שיש סכנה של קור בלילה, לכן בכל לילה היה קשה לס’ להרדם ללא גרבים, הגרבים הרגיעו את הפחד מן הקור. ברגע שהמערכת של ס’ שיחררה את הפחד מפני הקור, לא נותר צורך להתגונן מפניו והגרביים הפכו מיותרים.

לסימפטומים מהם אנחנו סובלים, יש מקור, יש סיבה, יש הסבר. כשאנחנו מצליחים לאתר את הזמן והמקום בו נוצר הסימפטום אנחנו יכולים לעבד את הזיכרון, להשלים אותו ולאפשר החלמה וריפוי. כמו שקרה לס.

 

bottom of page